etesty, výuka. mladý můž, počítače

eTesty a jejich nejproblematičtější otázky! Uspěli byste?

Pokud plánujete získat řidičský průkaz, pak jistě víte, že bez autoškoly to nepůjde. Respektive bez závěrečné zkoušky. Ta se skládá z teoretické zkoušky pravidel silničního provozu (eTesty), z praktické zkoušky z ovládání a údržby vozidla (v případě skupin C, D) a praktické zkoušky z jízd.

Začíná se vždy teoretickou zkouškou z pravidel, která má charakter písemného testu vyplňovaného na počítači (eTesty). Zkoušku z jízd je možné absolvovat až po úspěšném absolvování zkoušky z pravidel. Dokud tedy žadatel eTesty nezvládne, zkouška z jízdy se vůbec nekoná.

eTesty můžete zkoušet ještě před zahájením autoškoly. Můžete se tak cítit lépe připraveni. Zajímá vás, které otázky jsou nejzáludnější a dělají žadatelům o řidičské oprávnění největší problém? Tak tady jsou:

Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku:

  • A) Musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
  • B) Musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
  • C) Nemusí dávat znamení o změně směru jízdy a může omezit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Detailní pixel art řidiče signalizujícího a opět vyjíždějícího z kraje silnice v České republice.

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou:

  • A) Opravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky.
  • B) Neopravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky.
  • C) Opravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky pouze v případě, že držitel nahlásil odcizení, zničení nebo ztrátu svého řidičského průkazu a doposud mu nebyl vydán nový.

Více o mezinárodním řidičském průkazu si můžete přečíst v našem článku.

Detailní pixel art českého řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu na stole. E-testy.

Dávat zvukové výstražné znamení k upozornění řidiče předjížděného vozidla:

  • A) Je zakázáno.
  • B) Je dovoleno pouze mimo obec.
  • C) Je dovoleno.

Detailní pixel art řidiče dávajícího zvukové znamení při předjíždění na venkovské silnici v České republice.

Jaká je častá příčina vzniku nebezpečí pádu motocyklu v zatáčkách?

  • A) Vodorovné dopravní značení.
  • B) Snížená krajnice vozovky.
  • C) Zvýšený okraj na vnější straně vozovky.

Motocykl v zatáčce s vodorovným dopravním značením v České republice.

Zastavit vozidlo znamená:

  • A) Přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče.
  • B) Uvést vozidlo do klidu pro neprodlené nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob.
  • C) Uvést vozidlo do klidu nad dobu povolenou pro zastavení.

Zaparkovaného vozidlo na české ulici.

Pro jistotu jsme pro vás připravili i správná řešení. Tady jsou:

 • 1. B (většina účastníků testů přitom chybně volí odpověď A)
 • 2. B (většina účastníků testů přitom opět chybně volí odpověď A)
 • 3. B (i tady většina účastníků testů chybně volí odpověď A)
 • 4. A (více než třetina účastníků odpovídá správně, ale řada lidí volí špatně možnost B)
 • 5. A (více než třetina účastníků odpovídá správně, ale řada lidí volí špatně možnost B)

Podobné příspěvky

Poslední volná místa do kurzů na motorku

Zarezervujte si poslední volná místa, ať nezmeškáte letošní sezónu v jedné stopě A, A1 nebo A2! U nás je nadstandardní bezpečnost standardem. Pro všechny věkové kategorie!