mentor, l17, autoškola, ministerstvo dopravy

Mentor, rodič nebo řidič L17. Vše, co potřebujete vědět. (Aktualizováno)

L17 je alternativou k běžnému systému autoškoly, která umožňuje absolvovat výuku a výcvik v autoškole před 17 ale na sedadle spolujezdce stále musí být mentor. Díky režimu L17 je možné začít s řízením dříve, avšak za přísných podmínek a pod dozorem zkušených instruktorů. Tento článek vám nabídne hlubší vhled do tohoto systému, jeho výhod a odpoví na nejčastější otázky týkající se L17.

Výhody pro mladé řidiče a jejich rodiny

Tento program nabízí řadu výhod nejen pro mladé řidiče, ale také pro jejich rodiče či mentory. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti na silnicích a předání cenných zkušeností mladým řidičům. Mladí lidé mají možnost získat reálné zkušenosti s řízením za podmínek, které simulují skutečné silniční situace, což výrazně přispívá k jejich sebevědomí a dovednostem za volantem (BESIP, Asociace autoškol ČR).

Kompletní služby v Autoškole Hartlová

Pro ty, kteří mají zájem o program L17, máme skvělé zprávy! V Autoškole Hartlová poskytujeme kompletní služby týkající se této novinky. Naši zkušení instruktoři jsou připraveni podpořit vás na každém kroku vaší cesty. Věříme, že v dnešní rychle se měnící společnosti je L17 správným směrem. Koncept je propracovaný a nabízí vyvážený přístup mezi výukou a praxí za skutečných silničních podmínek.

Co je to L17?

L17 umožňuje začínajícím řidičům sednout za volant o rok dříve než jejich vrstevníci. Rodiče tak mají možnost předat své zkušenosti během běžných cest a pomoci tak vytvořit správné návyky za volantem, a to s minimálními náklady. To znamená, že mladí řidiči mohou řídit za přítomnosti schváleného mentora, čímž se jim dostává kontinuální a praktické výuky (Autotrip.cz).

Náklady pro rodiče

Náklady spojené s režimem L17 jsou minimální, protože mladí řidiči obvykle řídí na cestách, které by se stejně uskutečnily. Dodatečné náklady spojené se zápisem mentora jsou 100 Kč, pokud není žádost podána současně se žádostí o vydání řidičského průkazu (L17.cz).

Mentoring v režimu L17

Mentorem často bývá rodič, ale nemusí to být nutně rodinný příslušník. Každý řidič L17 může mít až čtyři mentory, což umožňuje různorodost zkušeností a stylů výuky. Mentorem může být osoba starší 30 let s řidičským průkazem skupiny B, která má minimálně 10 let řidičských zkušeností a nemá záznam o těžkém porušení dopravních předpisů (L17.cz, Nauč se řídit.cz).

Jízda bez mentora

Jízda bez mentora může vést k trestním sankcím. Mladý řidič zkrátka nesmí řídit bez doprovodu schváleného mentora. Toto opatření je zavedeno pro zajištění maximální bezpečnosti na silnicích a zajištění, že mladý řidič bude vždy pod odborným dohledem (Nauč se řídit.cz).

Povinnosti mentora

  • Mentor musí být během jízdy vzhůru a sledovat situaci na silnici.
  • Je povinen poskytnout odbornou radu a podporu řidiči, když je to nutné.
  • Není zodpovědný za protiprávní jednání mladistvého řidiče.
  • Důležitou povinností mentora je zajištění bezpečnosti a pomoci mladému řidiči rozvíjet správné návyky za volantem (Asociace autoškol ČR).

Poplatky a administrativa

Při včasném podání žádosti o řidičské oprávnění se nehradí žádný poplatek. Pozdější zápisy stojí 100 Kč. Žádost o zápis mentora lze podat elektronicky, ale osobní podání je preferováno. Toto zjednodušení administrativního procesu přispívá k větší dostupnosti programu pro širokou veřejnost (L17.cz).

Plná svéprávnost a L17

I když mladý řidič získá plnou svéprávnost před 18. rokem, zůstává povinnost řídit s mentorem až do dosažení plnoletosti. Toto opatření zajišťuje, že mladý řidič bude mít dostatek času na získání potřebných zkušeností a dovedností před samostatným řízením (Asociace autoškol ČR).

Změna mentora

Mladý řidič může měnit mentora, ale změna musí být nahlášena na příslušném úřadě. Tento flexibilní přístup umožňuje přizpůsobení výuky individuálním potřebám řidiče a zajišťuje, že každý mentor je schválen a zaregistrován (L17.cz, Nauč se řídit.cz).

Stanovisko ministra a aktuální údaje

Ministr dopravy, Martin Kupka, vyjádřil podporu programu L17 jako krok směrem k lepší bezpečnosti na silnicích a výchově odpovědných řidičů. Podle aktuálních údajů se do programu L17 zapojilo již více než 1 500 mladých řidičů, což naznačuje rostoucí zájem a důvěru ve využívání této inovativní metody výuky (BESIP, L17.cz).

Závěr

Program L17 představuje inovativní přístup k výuce mladých řidičů, který klade důraz na praktické zkušenosti a bezpečnost na silnicích. Díky možnosti začít s řízením dříve pod dohledem zkušených mentorů mají mladí lidé příležitost získat cenné dovednosti a návyky, které jim pomohou stát se odpovědnými a sebevědomými řidiči. Tento systém navíc přináší výhody i pro rodiče, kteří mohou aktivně přispět k řidičské výchově svých dětí.

S rostoucím počtem zapojených mladých řidičů a pozitivními ohlasy od odborníků i veřejnosti se L17 jeví jako perspektivní krok k modernizaci a zlepšení autoškolského systému v České republice. Autoškola Hartlová spolu s dalšími podporovateli tohoto programu jsou připraveni poskytnout veškerou potřebnou podporu a služby, aby se mladí řidiči mohli bezpečně a sebevědomě pohybovat po našich silnicích.

Pro více informací a podrobnosti o programu navštivte L17.cz.

Podobné příspěvky

Poslední volná místa do kurzů na motorku

Zarezervujte si poslední volná místa, ať nezmeškáte letošní sezónu v jedné stopě A, A1 nebo A2! U nás je nadstandardní bezpečnost standardem. Pro všechny věkové kategorie!